Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

TRƯỞNG TÔN CAN GIÁN

 

Hoàng Hậu Trưởng Tôn của Đường Thái Tông, phàm là những chuyện cải cách của triều đình, không chuyện nào là không khuyên can Thái Tông. Có lúc Thái Tông tức giận, lấy tội danh không thích đáng để trách phạt người trong cung, Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng giả vờ tức giận, thỉnh cầu Thái Tông giao cho bà xử lý. Nhưng đợi đến khi Thái Tông nguôi giận thì từ từ thay người bị oan tìm cách biện minh là vô tội. Có một lần Trưởng Tôn Hoàng Hậu mặc triều phục đứng trước Thái Tôn khen ngợi Ngụy Trưng là vị quan quang minh chính trực, bảo vệ giang sơn xã tắc. Chúc mừng Thái Tông có thể tiếp nhận lời can gián thẳng thắn, thực sự là Vua anh minh mới có bầy tôi thẳng thắn như vậy. Sau này, Trưởng Tôn Hoàng Hậu bệnh tình nguy cấp, lúc sắp phải nói lời vĩnh biệt thì vẫn thành khẩn vì việc nước mà khuyên can Thái Tông. Sau khi bà mất, Thái Tông khóc rất thương tâm, hơn nữa còn nói: “Từ nay về sau khi vào trong cung, không còn được nghe lời can gián nữa. Trẫm đã mất đi một trợ thủ đắc lực rồi”.

Trưởng Tôn Hoàng Hậu không phải là nữ quan chuyên việc can gián. Người đời thường nói rằng lời nói của phụ nữ không nên nghe, nhưng xét kỹ lời nói, đức hạnh của Trưởng Tôn Hoàng Hậu khác với người bình thường. Hoàng Hậu giống như vậy, ngày đêm ở bên cạnh Hoàng Thượng để can gián bất cứ lúc nào. Cho dù đến lúc hấp hối vẫn lấy việc thân cận người quân tử, xa lánh kẻ tiểu nhân, tiếp thu lời can gián trung chính, tránh xa lời gièm pha, tiết kiệm việc lao dịch, dừng việc ra ngoài săn bắn để làm lời trăng trối. Đường Thái Tông xem Trưởng Tôn Hoàng Hậu như người phụ tá xã tắc của mình, ai nói trong hậu cung không có người chánh nhân quân tử!


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 3: TRUNG – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ TRUNG QUÂN ÁI QUỐC CỦA PHỤ NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!