Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

CÔ GÁI BƯỚU CỔ HÁI DÂU

 

Thời nhà Chu ở Đông Thành nước Tề, có một người con gái hái dâu. Do trên cổ của cô có một cục bướu cho nên mọi người gọi cô là cô gái bướu cổ. Có một hôm, Mẫn Vương của nước Tề ra ngoài du ngoạn. Người hầu đi theo rất nhiều, gây ra náo động một vùng. Người dân ai ai cũng đều ra xem Tề Mẫn Vương. Chỉ có cô gái bướu cổ vẫn hái dâu như thường mà không nhìn một chút nào. Tề Mẫn Vương cảm thấy rất kỳ lạ bèn gọi nàng lại hỏi. Cô gái bướu cổ ứng đáp rất lễ phép, Tề Mẫn Vương thấy nàng hiền lành đức độ, trong lòng rất thích bèn bảo xe phía sau chở nàng về cung. Cô gái bướu cổ nói: “Không có lệnh của cha mẹ mà theo Đại Vương đi. Đó chẳng phải là bỏ nhà theo trai sao?”. Tề Mẫn Vương nghe xong vô cùng hổ thẹn, khen nàng là Thánh nữ. Sau đó dùng hai ngàn lạng vàng làm sính lễ đến đón cô gái bướu cổ về cung làm Hoàng Hậu.

Sau này Tề Mẫn Vương áp dụng ý kiến của cô gái bướu cổ để trị vì đất nước. Kết quả, mấy tháng sau, tiếng tăm của nước Tề làm chấn động các nước láng giềng. Các nước chư hầu đều đến triều kiến Tề Vương.

Lữ Khôn nhận thấy rằng: Chẳng nhẽ phụ nữ chỉ có sắc đẹp thôi sao? Một cô gái bướu cổ thận trọng tuân theo lời của cha mẹ, mắt không hề nhìn đi chỗ khác, kiến thức cao rộng, ứng phó lễ phép, trợ giúp Mẫn Vương để đất nước được ổn định. Những người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp, trừ ngoại hình xinh đẹp ra, còn có thể làm được gì? Còn có thể làm được gì?


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 5: LỄ – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ GIỮ LỄ CỦA PHỤ NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!