Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

VỆ NHỊ LOẠN NỮ

 

Vệ nhị loạn nữ là Nam Tử và Vệ Bá Cơ. Nam Tử là người con gái nước Tống, là phu nhân của Vệ Linh Công. Nam Tử tư thông với Tống Tử Triều. Thái Tử Khoái Hội biết được việc này nên vô cùng chán ghét. Nam Tử liền ở trước mặt Vệ Linh Công bôi nhọ Thái Tử rằng: “Thái Tử muốn giết thiếp”. Linh Công rất giận Khoái Hội, Khoái Hội chạy trốn sang nước Tống. Sau khi Linh Công mất, con của Khoái Hội là Cơ Triếp được lập làm Vua, tức là Vệ Xuất Công.

Vệ Bá Cơ là chị của Khoái Hội, là vợ của Khổng Văn Tử, mẹ của Khổng Khôi. Khổng Khôi là Tể tướng của Vệ Xuất Công. Sau khi Văn Tử mất, Bá Cơ tư thông dâm loạn với người hầu của nhà họ Khổng là Hồn Lương Phu. Bá Cơ cho Lương Phu đến gặp Khoái Hội. Khoái Hội nói: “Nếu có thể để ta về nước thì ta có thể để cho ngươi ngồi trên xe, lại còn miễn ba tội chết cho ngươi”, rồi cùng Lương Phu thề nguyền, đồng ý để Lương Phu và Bá Cơ trở thành vợ chồng. Lương Phu rất vui, nói cho Bá Cơ biết, Bá Cơ cũng vô cùng vui mừng. Lương Phu với Khoái Hội vào ở trong vườn nhà họ Khổng. Khi trời sắp tối hai người cải trang rồi đi xe ngựa đến nơi ở của Bá Cơ. Sau khi dùng xong cơm tối, Bá Cơ tay cầm vũ khí đi đằng trước, Thái Tử cùng năm người binh sĩ mặc áo giáp dồn Khổng Khôi vào góc tường, ép phải thề nguyền kết thành đồng minh. Xuất Công chạy trốn sang nước Lỗ, Tử Lộ cũng do đó mà chết. Khoái Hội lên làm Vua, tức là Vệ Trang Công. Thế rồi Vệ Trang Công giết chết phu nhân Nam Tử, lại giết chết Hồn Lương Phu. Sau đó, Trang Công vì loạn Nhung Châu mà phải chạy trốn, 4 năm sau Xuất Công quay về. Khi sắp quay về thì quan đại phu giết chết mẹ của Khổng Khôi rồi nghênh đón Xuất Công. Hai người phụ nữ này làm loạn suốt năm đời, mãi đến đời Vệ Điệu Công mới yên ổn.

Kinh Thi có câu: “Tướng thử hữu bì, nhân chi vô nghi? Nhân chi vô nghi, bất tử hà vi?” (Xem con chuột có da kia đó, thì người sao chẳng có lễ nghi? Người mà chẳng có lễ nghi, tại sao mà chẳng chết đi cho rồi?) là nói điều này.

 

Có thơ rằng: Nam Tử hoặc dâm, Tống triều thị thân, tiếm bỉ Khoái Hội, sứ chi xuất bôn, Khôi mẫu diệc bế, xuất nhập lưỡng quân, nhị loạn giao thố, hàm dĩ diệt thân.

(Tạm dịch: Nam Tử dâm đãng, tư thông Tống Triều, bôi nhọ Khoái Hội. Khoái Hội phải bỏ trốn. Mẹ của Khổng Khôi cũng có tư tình, tham gia vào việc lập phế của hai Vua. Hai người cùng tạo ra họa hoạn, cuối cùng đều bị giết).


CÁC CÂU CHUYỆN KHÁC TRONG QUYỂN 7 – NGHIỆT BẾ TRUYỆN


LIỆT NỮ TRUYỆN

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (Bản in PDF) (1005 downloads )

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (.docx) (653 downloads )Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!