Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

PHAN QUÁCH LÀM THƠ KHUYÊN NHỦ

 

Thời nhà Minh, vợ của Phan Duy Thành là Quách thị, từ nhỏ đã đọc thuộc kinh sử bách gia. Bà từng đem châm ngôn của những người nổi tiếng xưa nay viết ra rồi dán ở góc tường gần chỗ ngồi để lấy đó nhắc nhở bản thân. Sau khi lấy Phan Duy Thành, hàng đêm bà cùng với chồng học tập. Con trai bà là Phan Chu, làm quan Phiên Ti trông coi kho bạc. Có một lần, Quách thị mang cho con mấy bài thơ, bên trong đều là những lời khuyên nhủ con phải liêm khiết. Trong đó có bài thơ “Nguyện tử vi quan liêm dĩ đức, thù thắng ban y vũ Lão Lai”, ý nói là mong con làm quan có đức hạnh liêm khiết, như vậy sẽ hơn Lão Lai mặc quần áo sặc sỡ múa trước mặt cha mẹ để cho cha mẹ vui vẻ. Lại có một bài “nhân sinh danh lợi đẳng thu diệp, duy hứa đan tâm chiếu thiên địa”, ý nói là con người sống trên đời phải coi nhẹ danh và lợi, giống như lá cây vào mùa thu rất dễ rơi rụng, chỉ để lại một tấm lòng son soi rọi trời đất.

Khi Quách thị còn nhỏ thì theo cha là Quách Lập Ngạn đến sống ở kinh thành. Lúc đó, tình hình thành bại của các vị quan trong triều như Nghiêm Tung, Trương Ty Mã, Vương TrungThừa, Lục Cẩm Y bà đều biết rất rõ, hơn nữa còn ghi chép tường tận, luôn luôn kể những vụ án điển hình này để khuyên răn các con.

Quách thị ở nhà thường chăm sóc cha chồng rất kỹ lưỡng, quan hệ với em gái chồng rất hòa thuận, đối với mọi người đều thân mật, hòa nhã. Bà được coi là người có đủ hiếu, đễ, liêm khiết. Có lẽ do bà vô cùng thích “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” và có sự lĩnh ngộ sâu sắc, cho nên dán những câu châm ngôn xưa và nay ở góc tường gần chỗ ngồi để nhắc nhở bản thân. Còn ghi chép lại sự thành bại, được mất của các quan trong triều để khuyên răn con cái. Bốn câu thơ liêm khiết tặng cho con trai càng đáng ghi chép lại để khuyên răn người làm quan ngàn đời sau tuân thủ.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 
PHẦN 7: LIÊM - NHỮNG CÂU CHUYỆN LIÊM KHIẾT CỦA NGƯỜI NỮ
 
Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!