Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

LÝ TÚ TRUNG LIỆT

 

Thời nhà Tấn có người tên là Lý Nghị, làm quan Hiệu úy Thứ sử ở Ninh Châu Nam Man, có người con gái tên là Lý Tú, tính cách giống cha của nàng. Khi đó “Ngũ Di” ở phương Nam vây đánh Ninh Châu. Lý Nghị do ưu sầu quá độ mà qua đời, cứu binh vẫn chưa tới. Nhân dân đều bầu chọn Lý Tú quản lý Ninh Châu. Lý Tú liền chỉnh đốn quân đội, giữ chắc thành trì. Tuy lương thực đã ăn hết, nhưng chí khí ngược lại càng ngày càng sục sôi. Đợi đến lúc quân giặc buông lỏng bèn tiến công trên quy mô lớn công phá doanh trại của quân giặc, phá vỡ vòng vây. Lý Tú giữ chức vụ thay cha, thống lĩnh bộ hạ 37 bộ, trải qua hơn 30 năm. Người Nam Man đều nể sợ. Lý Tú qua đời khi còn tại chức, nhân dân giống như mất cha mẹ của mình nên xây miếu thờ, hàng năm cúng tế bà. Sau này đến thời nhà Đường, bà được phong làm Minh Huệ phu nhân. Trên tấm biển trong miếu thờ bà có đề hai chữ “Trung Liệt”.

Lý Tú lấy thân phận nữ nhi đảm nhiệm chức vụ thay cha, thống lĩnh quân đội 37 bộ, trải qua hơn 30 năm khiến người Nam Man đều nể phục. Bá tánh trăm họ được sống cuộc sống yên bình. Bà mất khi đang đảm nhiệm chức vụ, nhân dân khóc than giống như cha mẹ của mình qua đời. Nhân dân cùng xây miếu thờ bà, hàng năm cúng tế, được tôn sùng kính trọng. Thật là anh hào trong giới nữ, làm tấm gương cho vùng đất Tây Nam. Miếu thờ tên gọi “Trung Liệt” thật là có lý!


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 3: TRUNG – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ TRUNG QUÂN ÁI QUỐC CỦA PHỤ NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!