Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

VỢ NHẠC DƯƠNG TỬ KHÉO LÉO KHUYÊN CAN

 

Thời nhà Hán, vợ của Nhạc Dương Tử rất có phẩm đức. Có một hôm, Nhạc Dương Tử nhặt được bạc người ta làm rơi trên đường bèn mang về cho vợ. Người vợ nói: “Thiếp nghe nói người thời xưa, nếu là người có chí khí thì không chịu uống nước ở suối Đạo Tuyền, bởi vì cái tên đó không hay. Người liêm khiết sẽ không chịu ăn của bố thí, bởi vì đối xử với người đến ăn không lễ độ. Nay tại sao chàng lại nhặt đồ người khác đánh rơi để tự làm nhục mình như thế?”. Nhạc Dương Tử nghe xong lời vợ nói thì cảm thấy rất hổ thẹn, bèn đem số bạc nhặt được vứt ra ruộng.

Có một hôm, gà của hàng xóm chạy vào vườn của Nhạc Dương Tử. Mẹ chồng bèn giết chết con gà và chuẩn bị ăn thì vợ của Nhạc Dương Tử nhìn con gà chảy nước mắt mà không chịu ăn. Mẹ chồng cảm thấy rất kỳ lạ bèn hỏi nàng nguyên cớ làm sao. Vợ Nhạc Dương Tử đáp: “Con buồn phiền vì nhà mình nghèo khổ, không có đủ thức ăn để phụng dưỡng mẹ chồng, để cho mẹ chồng phải ăn đồ của người ta”. Người mẹ chồng nghe xong lấy làm xấu hổ bèn đem con gà vứt đi.

Hứa Chỉ Tịnh có lời bàn rằng: Vợ Nhạc Dương Tử can ngăn chồng và mẹ chồng, lời nói có tình có lý lại uyển chuyển bùi tai, nên đã làm cho họ giác ngộ, lại giữ được lòng tự tôn của họ, cuối cùng làm cho Nhạc Dương Tử công thành danh toại, cũng làm cho mẹ chồng hối lỗi sửa sai. Cho nên, có bạn tốt không bằng có vợ tốt, có con trai tốt không bằng có con dâu tốt. Đối với những người trị vì quốc gia mà nói, lời chỉ bảo của vợ và mẹ là không thể xem nhẹ. Đối với những người cưới vợ cũng vậy, đức hạnh của người phụ nữ cũng vô cùng quan trọng.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ

PHẦN 8: SỈ - NHỮNG TẤM GƯƠNG NGƯỜI NỮ BIẾT GIÚP NGƯỜI GIỮ TÂM SỈ

 
Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!