Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

NGU TÔN DẠY VỀ LÒNG TRUNG THÀNH

 

Thời nhà Tấn có người tên là Ngu Đàm, mẹ của ông họ Tôn thủ tiết nuôi con thành người. Ngu Đàm làm quan địa phương ở Nam Khang. Khi ông dẫn quân đi thảo phạt Đỗ Thao, mẹ ông động viên ông phải tận trung tận nghĩa, đồng thời còn đem toàn bộ gia tài quyên góp làm chi phí thăm hỏi chiến sĩ. Sau này, Ngu Đàm lại dẫn quân đi thảo phạt Tô Tuấn, mẹ ông lại khuyên nhủ rằng: “Mẹ nghe được một câu nói của người xưa để lại rằng trung thần xuất thân phải là người con hiếu thảo. Sau khi con ra trận phải dũng cảm vì chính nghĩa mà hy sinh tính mạng, không được vì mẹ già mà liên lụy đến việc con tận trung báo quốc”, rồi gọi toàn bộ người hầu nam đi trợ chiến, bán hết quần áo trang sức làm kinh phí cho quân đội. Đồng thời, bà còn sai cháu nội của bà là Ngu Sở theo đi tham gia chiến đấu, phải tận trung tận hiếu. Sau này do Ngu Đàm có công lao to lớn được phong làm hầu tước. Mẹ ông sống đến 95 tuổi mới mất, triều đình ban thụy hiệu cho bà là “Định phu nhân”.

Lúc đầu, mẹ của Ngu Đàm đem hết gia sản để thăm hỏi động viên tướng sĩ. Đến khi gia sản dùng hết, bà lại đem bán quần áo, trang sức để làm kinh phí cho quân đội, lại phát động toàn bộ người hầu nam đến trợ chiến. Không những dạy bảo con trai phải tận trung, bà còn dạy bảo cháu nội chuyển hiến thành trung. Dạy con tận trung thì chúng ta nghe đã nhiều. Giống như mẹ của Ngu Đàm dạy cháu nội tận trung như vậy thì có được mấy người?


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 3: TRUNG – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ TRUNG QUÂN ÁI QUỐC CỦA PHỤ NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!