Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

THÔI THỊ LÀM CHO BIẾT XẤU HỔ

 

Thời Nam Bắc triều, Thôi thị vợ của Phòng Ái Đông nước Ngụy là người Thanh Hà, tỉnh Hà Bắc. Bà có hai người con trai, con trai cả tên là Phòng Cảnh Bá, con trai thứ tên là Phòng Cảnh Quang. Thôi thị đích thân dạy hai con học chín bộ kinh sách là Kinh Dịch, Thư Kinh, Thi Kinh, Lễ Ký, Xuân Thu, Hiếu Kinh, Luận Ngữ, Mạnh Tử, Chu Lễ. Sau này, con trai cả của bà là Phòng Cảnh Bá làm Thái thú ở quận Thanh Hà. Có một người phụ nữ ở huyện Bối Khâu đến quan phủ kiện con trai có hành vi bất hiếu. Quan phủ đang chuẩn bị trị tội người con trai, Thôi thị biết được việc này bèn bảo Phòng Cảnh Bá gọi người phụ nữ đó đến nha môn sống cùng với mình, lại bảo con trai của người phụ nữ đó đi theo Phòng Cảnh Bá.

Mỗi lần Phòng Cảnh Bá đi thăm hỏi Thôi thị, con trai của người phụ nữ đó đứng ở dưới sảnh đường xem. Quả nhiên không quá mười ngày, con trai của người phụ nữ đó đã hối cải và đòi về nhà. Thôi thị nói: “Lúc này, nó chỉ xấu hổ ngoài mặt, trong lòng chưa thực sự xấu hổ. Hãy mặc kệ nó!”. Sau đó trải qua hơn hai mươi ngày, con trai người phụ nữ đó khấu đầu đến chảy máu. Người mẹ cũng khóc lóc xin được về nhà, thế là mới cho hai mẹ con họ về nhà. Sau này con trai của người phụ nữ đó nổi tiếng hiếu thảo.

Hứa Chỉ Tịnh có lời bàn rằng: Thôi thị giúp con trai quản lý chính sự, không chủ trương dùng hình phạt mà chủ trương giáo dục bằng đạo đức. Thôi thị giáo dục con dân, không ở chỗ để cho họ thay đổi diện mạo bề ngoài mà ở chỗ để cho họ sửa chữa sai lầm làm lại cuộc đời từ trong lòng. Vào thời tam đại Nghiêu, Thuấn, Vũ đức hạnh tài năng nhất cũng chẳng qua như thế. Phòng Cảnh Bá có thể cai quan tốt chính sự chủ yếu vẫn là do được mẹ là Thôi thị dạy bảo. Như vậy mà nói, trách nhiệm của người mẹ dạy bảo con cái thực sự là quan trọng.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ

PHẦN 8: SỈ - NHỮNG TẤM GƯƠNG NGƯỜI NỮ BIẾT GIÚP NGƯỜI GIỮ TÂM SỈ

 
Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!