Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

NGỤY PHỤ KHUYÊN VUA

 

Thời nhà Chu, ở đất Khúc Ốc có một bà lão, bà là mẹ của quan đại phu nước Ngụy Như Nhĩ. Lúc đó, Ai Vương nước Ngụy lấy vợ cho con trai, nghe người ta nói cô dâu mới rất xinh đẹp, Ngụy Ai Vương bèn muốn thu nhận làm vợ của mình. Bà lão Khúc Ốc bèn dặn dò con trai của mình là Như Nhĩ rằng: “Hiện nay Vua rối loạn đến cực điểm, thật sự là không còn luân thường đạo nghĩa nữa. Tại sao con không khuyên can Vua? Phải hiểu được là phải đưa ý kiến khuyên can thì mới tận hết lòng trung thành của mình, tận hết lòng trung thành thì mới loại trừ được tai họa. Điều này tuyệt đối không được bỏ lỡ”. Như Nhĩ nghe lời của mẹ, nhưng khổ nỗi không có cơ hội vì không ngờ lúc đó ông được cử đi sứ nước Tề. Bà lão Khúc Ốc bèn tự mình đi gặp Ngụy Ai Vương để khuyên can. Ai Vương cảm thấy lời của bà rất đúng bèn đem cô dâu trả lại cho con trai, lại thưởng cho bà lão Khúc Ốc hai trăm thạch gạo. Đợi đến khi Như Nhĩ trở về lại thăng chức cho ông.

Bà lão Khúc Ốc dạy bảo con trai của mình phải tận trung, con trai không kịp khuyên can thì bà đứng ra để khuyên can Vua. Bà trình bày sự quan trọng của kỷ cương pháp luật. Chấn chỉnh sự việc liên quan đến vợ chồng ban đầu trong đạo làm người, giữ trọn phẩm hạnh, trinh tiết của người phụ nữ, uốn nắn lỗi lầm của Vua, để cho Vua không dám phá vỡ pháp luật của đất nước, để cho nước láng giềng lớn mạnh không dám dấy binh xâm phạm. Bậc quân tử cho rằng bà là người hiểu lễ nghĩa, đâu chỉ có tận trung mà thôi.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 3: TRUNG – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ TRUNG QUÂN ÁI QUỐC CỦA PHỤ NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!