Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

VỆ QUẢ PHU NHÂN

 

Vệ Quả Phu Nhân là con gái của Vua nước Tề, bà được gả cho nước Vệ. Khi đến cổng thành nước Vệ thì Vua nước Vệ qua đời. Bảo mẫu nói: “Theo tình hình hiện nay thì chúng ta có thể quay về”. Con gái Vua nước Tề không nghe theo, thế là đến nước Vệ và kiên trì chịu tang Vua nước Vệ ba năm. Hết thời gian chịu tang, em trai của Vua nước Vệ lên ngôi, thỉnh cầu rằng: “Nước Vệ là nước nhỏ, không thể có hai bếp, mong rằng chúng ta có thể ở cùng nhau”. Phu nhân nói: “Chỉ có vợ chồng mới có thể ở cùng nhau”. Trước sau cũng không chấp thuận lời thỉnh cầu. Vì thế, Vua nước Vệ sai người đem việc này báo cho anh em của phu nhân. Anh em của phu nhân đều mong phu nhân có thể lấy vị Vua sau này của nước Vệ, nên sai người đến nói rõ ý muốn này, nhưng rốt cuộc phu nhân không nghe theo ý muốn của anh em và làm thơ rằng: “Ngã tâm phỉ thạch, bất khả chuyển dã. Ngã tâm phỉ tịch, bất khả quyển dã” (Lòng ta chẳng phải đá xanh, cho nên chẳng thể đổi quanh chuyển dời. Lòng ta chẳng phải chiếu ngồi, cho nên chẳng thể xếp rồi cuốn quanh). Khốn khổ mà không nhận sự thương hại, vất vả mà không bừa bãi, sau đó mới có thể đạt được lý tưởng của mình, ý nói không đánh mất chữ tín, sau mới có thể qua được cửa ải khó khăn.

Kinh Thi có câu: “Uy nghi đệ đệ, bất khả tuyển dã” (Uy nghi thuần thục rành rành, nhưng không được chọn phải đành thế thôi). Ý nói bên cạnh không có hiền thần mà chỉ có người thuận theo ý của Vua.

Bậc quân tử ca ngợi phu nhân là người trinh tiết chuyên nhất, cho nên đem tích này biên vào Kinh Thi.

 

Có thơ khen rằng: Tề nữ giá Vệ, quyết chí thành môn, công hoăng bất phản, toại nhập tam niên, hậu quân dục đồng, nữ chung bất hỗn, tác thi cơ thích, tuất thủ tử quân.

(Tạm dịch: Con gái Vua nước Tề được gả cho Vua nước vệ. Khi đến cổng thành thì vua Vệ qua đời nhưng không về mà ở lại chịu tang ba năm. Vua kế nhiệm muốn cùng sống chung, phu nhân không chấp nhận, làm thơ châm biếm, cả đời thủ tiết).


CÁC CÂU CHUYỆN KHÁC TRONG QUYỂN 4 – TRINH THUẬN TRUYỆN


LIỆT NỮ TRUYỆN

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (Bản in PDF) (1005 downloads )

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (.docx) (653 downloads )Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!