Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

CHỊ LAM BẮT CƯỚP

 

Thời nhà Tống có người hầu nhà họ Vương tên là chị Lam. Chị cùng nhà chủ nhân sống nhờ ở chùa Thanh Nê. Có một hôm, nhà chủ nhân mời khách đến uống rượu, đến nửa đêm mới tan tiệc, hai vợ chồng người chủ đều uống say. Đột nhiên, có rất nhiều tên cướp xông vào đem mấy người con trai của chủ nhân và đám người hầu trói lại. Đám người hầu nói: “Việc này không liên quan đến chúng tôi. Người quản lý chìa khóa trong nhà là chị Lam”. Chị Lam cũng đáp rằng: “Không sai!Thực sự là tôi quản lý chìa khóa của chủ, nhưng các người không được làm cho chủ nhân của tôi kinh sợ thì tôi mới đem chìa khóa giao cho các người”. Bọn cướp đồng ý, chị Lam bèn đem toàn bộ chìa khóa giao cho bọn cướp, lại còn lấy đèn cầy dùng trong bữa tiệc chiếu sáng cho bọn cướp. Thế là bọn cướp lấy hết toàn bộ vàng bạc và trang sức rồi bỏ đi.

Đợi đến khi chủ nhân tỉnh lại, biết là gặp phải cướp và sáng ngày hôm sau bèn đến huyện báo án. Chị Lam bèn âm thầm nói với những sai nha đi bắt cướp rằng: “Bọn cướp đó đều mặc áo trắng. Khi tôi lấy đèn cầy chiếu sáng cho chúng thì có nhỏ sáp đèn cầy lên lưng của chúng để làm ký hiệu. Các ông chỉ cần thấy người mặc áo trắng, trên lưng có sáp đèn cầy là bọn cướp”. Sai nha làm theo lời của chị, quả nhiên bắt được hết bọn cướp.

Chị Lam trung thành lại thông minh. Nếu như lúc đó không nhận là người quản lý chìa khóa, không những sẽ nguy hiểm đến chủ nhân, mà lại còn nguy hiển đến con trai của chủ nhân, nguy hiểm đến các người hầu, hoặc có lẽ còn nguy hiểm đến bản thân mình. Chị yêu cầu không được làm chủ nhân của mình kinh sợ, châm nến chiếu sáng chỉ dẫn cho bọn cướp lấy đi toàn bộ vàng bạc, trang sức. Bọn cướp cho rằng nàng giúp đỡ chúng, mà không biết là chị Lam đã âm thầm đánh dấu trên người chúng nhằm bắt chúng. Nếu không thế thì sáng hôm sau đâu có thể bắt được chúng ngay.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 3: TRUNG – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ TRUNG QUÂN ÁI QUỐC CỦA PHỤ NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!