Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

MẪU SƯ ĐỨNG CHỜ NGOÀI CỬA

 

Thời nhà Chu, nước Lỗ có người đàn bà góa chồng. Bà có chín người con trai đều đã lấy vợ. Vào một ngày tháng chạp sau khi thờ cúng xong xuôi, người đàn bà góa ở nước Lỗ cùng với người con trai út về nhà mẹ đẻ. Khi bà sắp ra khỏi nhà có nói với các con dâu rằng: “Các con phải trông nom nhà cửa cẩn thận, gần tối thì mẹ sẽ về”, sau đó do trời u ám nên đã về trước dự định. Nhưng bà không lập tức về nhà mà đứng ở ngoài cửa, đợi đến lúc trời tối mới vào nhà. Lúc này, đúng lúc quan đại phu nước Lỗ đứng trên đài cao nhìn thấy, cảm thấy rất kỳ lạ bèn sai người đến nhà bà dò la, khi trở về báo cáo rằng toàn bộ đồ dùng trong nhà bà đều rất gọn gàng, xử lý việc nào cũng đâu vào đấy, rất có trật tự. Quan đại phu càng cảm thấy kỳ lạ bèn gọi bà đến hỏi bà làm sao lại làm được như vậy, bà cứ đúng sự thật mà trả lời. Thế là quan đại phu tiến cử bà cho Lỗ Mục Công. Lỗ Mục Công mời bà vào trong cung để dạy bảo các Phi tần trong cung. Sau này, mọi người đều gọi bà là Mẫu Sư.

Người đàn bà góa chồng ở nước Lỗ khi già cả mà khi về nhà mẹ đẻ cũng phải báo cho các con của mình. Khi trở về sớm hơn thời gian đã giao hẹn thì đứng ở ngoài cửa chờ. Đây là cân nhắc đến việc người nhà chưa có sự chuẩn bị nên đứng ở ngoài cổng đợi đến hoàng hôn mới vào nhà. Lã Khôn khen ngợi Mẫu Sư có thể lấy mình làm gương. Lã Khôn nói Mẫu Sư làm việc cẩn thận lại giữ chữ tín, thực sự là không sai!


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 4: TÍN – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ GIỮ CHỮ TÍN CỦA PHỤ NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!