Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

NGUYÊN PHI CHỊU CỰC HÌNH

 

Thời Đông Tấn thập lục quốc, Vua nước tiền Yến là Mộ Dung Tuấn, chán ghét em trai mình là Mộ Dung Thùy. Lúc này, có một vị quan Trung Thường Thị vu cáo vợ của Mộ Dung Thùy là Đoàn Nguyên Phi cùng với Cao Bật dùng bùa phép nguyền rủa người khác, ý muốn dùng tội danh này làm liên lụy Mộ Dung Thùy. Mộ Dung Tuấn bắt Đoàn Nguyên Phi đi tra khảo, đánh cho thương tích đầy mình, nhưng Đoàn Nguyên Phi trước sau một câu cũng không nhận bừa. Mộ Dung Thùy biết được vợ mình bị tra tấn như vậy bèn âm thầm sai người đi nói với vợ rằng: “Con người sống ở trên đời, cuối cùng không tránh được cái chết. Tội gì chịu cực hình như vậy? Chi bằng nhận bừa đi!”. Đoàn Nguyên Phi nói: “Thiếp đâu phải là người tham sống sợ chết, chỉ sợ sau khi mình nhận bừa tiếng xấu này, trên thì làm nhục thanh danh của Tổ tiên, dưới thì liên lụy đến chồng của thiếp!”. Trong thời gian thẩm vấn bà, bà biện luận và trả lời càng rõ ràng, bất khuất. Do vậy, Mộ Dung Thùy mới may mắn thoát khỏi, nhưng Đoàn Nguyên Phi bị chết trong ngục. Sau này khi Mộ Dung Phục lên làm Vua nước hậu Yến đã truy phong cho Đoàn Nguyên Phi làm Hoàng Hậu, thụy hiệu là “Thành Chiêu”.

Thịt cá bản thân vốn thối rữa trước, sau đó mới sinh ra dòi bọ. Bởi vì Mộ Dung Tuấn có sự căm ghét Mộ Dung Thùy nên mới có việc quan Trung Thường Thị a dua nịnh hót Mộ Dung Tuấn, vu cáo Đoàn Nguyên Phi, nhân cơ hội đó hãm hại Mộ Dung Thùy. May là Đoàn Nguyên Phi hiên ngang, lẫm liệt, sợ mình làm nhục Tổ tiên, nên trước sau như một không chịu khuất phục, như vậy mới làm cho kế độc của Mộ Dung Tuấn bất thành. Sau này, Mộ Dung Thùy truy phong thụy hiệu của bà là “Thành Chiêu”, điều này vô cùng thích hợp.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ

PHẦN 8: SỈ - NHỮNG TẤM GƯƠNG NGƯỜI NỮ BIẾT GIÚP NGƯỜI GIỮ TÂM SỈ

 
Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!