Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

THÁI NHÂN CHI THÊ

 

Vợ người họ Thái là con gái của người họ Tống, được gả cho người họ Thái, nhưng chồng bị bệnh khó chữa, mẹ nàng muốn nàng tái giá. Nàng nói: “Chồng con bất hạnh cũng là sự bất hạnh của con. Sao con có thể bỏ chàng? Đường đường chính chính lấy chồng, một khi cử hành nghi thức thì cả đời không được tái giá. Nay chồng con bất hạnh mà thân mang bệnh khó chữa, con càng không nên thay đổi tâm ý. Vả lại hái cỏ phù dĩ, cho dù có mùi hôi nhưng vẫn hái, để trong vạt áo, ôm ấp trong lòng mà trở nên thân thiết, huống hồ là đạo vợ chồng? Chàng không có vấn đề gì to lớn, lại không muốn bỏ con. Sao có thể bỏ chàng được?”. Rốt cuộc cũng không nghe theo lời của mẹ. Thế là làm bài thơ Phù Dĩ.

Bậc quân tử nói: “Chí hướng của người con gái họ Tống vô cùng trinh tiết và chung thủy”.

 

Có thơ khen rằng: Tống nữ chuyên tịnh, trì tâm bất khuynh, phu hữu ác tật, ý do nhất tinh, mẫu khuyên khứ quy, tác thi bất thính, Thái nhân mỹ chi, dĩ vi thuận trinh.

(Tạm dịch: Người con gái họ Tống chuyên tâm yên tịnh, giữ vững đạo làm vợ không thay lòng. Chồng có bệnh khó chữa, chí hướng của vợ vẫn chuyên nhất không thay đổi. Mẹ khuyên bỏ chồng mà về nhưng người con gái họ Tống làm thơ không nghe theo. Gia tộc họ Thái ca ngợi, khen nàng là người trinh tiết).


CÁC CÂU CHUYỆN KHÁC TRONG QUYỂN 4 – TRINH THUẬN TRUYỆN


LIỆT NỮ TRUYỆN

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (Bản in PDF) (1005 downloads )

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (.docx) (653 downloads )Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!