Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

LỄ KHUÊ TÔN TRỌNG SỰ THỜ CÚNG

 

Thời nhà Hán, vợ của Trần Tỉnh họ Dương, tên là Lễ Khuê. Bà có hai người con trai. Người con trai cả lấy con gái của Trương Độ Liêu là Huệ Anh làm vợ. Con trai út lấy con gái của nhà họ Tuân. Nhà mẹ đẻ hai người con dâu của Lễ Khuê đều vô cùng giàu có. Khi đi lấy chồng, người hầu nữ đi theo có bẩy, tám người, của hồi môn cũng rất nhiều. Mặc dù vậy, Lễ Khuê không để ý nhà mẹ đẻ của hai người con dâu giàu như thế nào mà vẫn dùng phép tắc trong nhà mà mẹ chồng ngày xưa truyền lại để dạy bảo hai người con dâu, đích thân bà làm việc nhà. Hai người con dâu thấy đức hạnh của mẹ chồng như vậy cũng phải chấp nhận gia huấn của nhà chồng.

Dương Lễ Khuê có người cháu họ, hầu hạ người trên có chút sơ suất. Dương Lễ Khuê cảm thấy hành vi của người cháu không hợp với lễ nghĩa bèn cắt đứt quan hệ với người cháu này. Do vậy, người cháu này cảm thấy hổ thẹn và ăn năn hối cải. Sau này thời cuộc hỗn loạn, cả nhà của Dương Lễ Khuê cũng thường xuyên phải chạy trốn, thường xuyên di chuyển nơi ở. Nếu có người trong dòng tộc hoặc họ hàng muốn gặp bà thì bà nhất định rất nghiêm túc chỉnh trang lại, đằng sau có con trai, các cháu và người hầu gái thì mới chịu gặp mặt. Bà nói: “Đây là gia quy của mẹ chồng đã qua đời của tôi!”. Mỗi khi thờ cúng Tổ tiên nhất định rất thành kính dùng đồ cúng ngon nhất trong nhà. Bà lại nói: “Chúng ta phải hiểu được thờ cúng là việc cao quý nhất trong lễ pháp”. Năm 89 tuổi bà qua đời.

Lễ giáo của Dương Lễ Khuê rất nhiều:

  • Thứ nhất: Mở lời đều nói là gia quy của mẹ chồng truyền lại;
  • Thứ hai: Mẹ chồng là người thầy, làm theo sự chỉ bảo của mẹ chồng;
  • Thứ ba: Hai người con dâu xuất thân từ nhà quyền thế, khuyên răn họ phải tự mình lao động;
  • Thứ tư: Người cháu họ sơ suất trong việc hầu hạ người trên liền cắt đứt quan hệ;
  • Thứ năm: Trong thời kỳ hỗn loạn có người trong dòng họ hoặc họ hàng đến bái kiến thì nhất định phải trang điểm chỉnh tề, dẫn con cháu và người hầu ra gặp mặt;
  • Thứ sáu: Mỗi khi thờ cúng Tổ tiên đích thân cung phụng đồ thờ.

Người phụ nữ này cũng có đức hạnh của bậc làm thầy vậy.

 


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 5: LỄ – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ GIỮ LỄ CỦA PHỤ NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!