Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

LÔ THỊ

 

Phu nhân của ông Liễu Trấn thời nhà Đường là Lô Thị năm lên bảy tuổi đã hiểu nghĩa của Kinh Thi. Về sau được gả vào nhà họ Liễu, bà phụng dưỡng cha mẹ chồng rất mực hiếu thuận, cư xử hòa thuận với bà con thân thích trong họ. Vì vậy, bà nổi tiếng là người nhân, nghĩa, hiếu, thuận. Liễu Trấn ở triều đình làm quan đến chức Ngự Sử. Mỗi lần có người thân từ phương xa đến thăm, bất kể là cô dì chú bác cho đến các cháu, ông đều chuẩn bị mọi thứ để nghênh tiếp mọi người. Lô Thị đối với họ hết lòng cẩn thận, tôn kính. Đối với trưởng bối, bà hết sức cung kính, khiêm tốn hạ mình. Đối với người nhỏ tuổi, bà vô cùng từ ái, đối với người cùng vai vế bà rất hữu ái. Bà đều vui vẻ mà chăm lo cho họ. Con trai của bà là Liễu Tông Nguyên và hai người con gái ruột cũng đều rất hiếu thuận, hiền đức. Mọi người đều bảo rằng đó là nhờ thấm nhuần lời dạy bảo của Lô phu nhân mà nên.

Đến năm thời tiết khắc nghiệt, lương thực không đủ dùng nhưng bà vẫn thu xếp để những đứa trẻ ở bên cạnh bà được ăn no bữa. Khi họ hàng thân thích chuẩn bị trở về nhà thì bà quên ăn bỏ ngủ giúp họ thu xếp hành trang. Con trai của bà là Liễu Tông Nguyên năm lên bốn tuổi trong nhà không có sách đọc, bà đã đích thân dạy cho con mười bốn chương thơ cổ, dùng phương pháp đọc thuộc lòng thơ của mình mà giảng cho con nghe. Bà còn dạy các con gái của mình Kinh Thi, Kinh Lễ, lịch sử và nữ công. Sau này, các cô ấy đều trở thành những bậc hiền phụ. Bà Lô Thị chân thực đã làm viên mãn hiếu và đễ vậy!Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!