Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

THUỐC VIÊN CỦA LIỄU HÀN

 

Thời nhà Đường, Hàn thị, vợ của tiết độ sứ Liễu Công Xước là cháu gái của Tể tướng Hàn Hưu. Bà trị gia chặt chẽ, nghiêm cẩn, tiết kiệm, giản dị, có thể coi là kiểu mẫu của gia đình quan chức. Khi bà được gả đến nhà họ Liễu ba năm, chưa từng do cười lớn tiếng mà để lộ răng. Hơn nữa, những quần áo lụa là, gấm vóc hết thảy đều không mặc đến. Mỗi lần khi về nhà thăm cha mẹ đều ngồi kiệu tre, hai con bà mặc áo xanh đi theo đằng sau. Bà từng dùng Khổ Sâm, Hoàng Liên, mật gấu bào chế thành thuốc viên chia cho các con bà, buổi tối khi học thì ngậm trong miệng để khích lệ các con siêng năng học hành. Sau này, con trai bà là Liễu Trọng Sính làm quan đến chức thượng thư, cháu trai Liễu Tần làm đến chức ngự sử đại phu.

Lữ Khôn có lời bàn rằng: Hàn thị thân là cháu gái của Tể tướng, vợ của tiết độ sứ, mặc quần áo gấm vóc, đi xe lộng lẫy vốn không coi là xa hoa, nhưng bà lại tiết kiệm giản dị, nói năng thận trọng, gia giáo của bà không cần nói cũng biết. Phụ nữ ngày nay ăn mặc lụa là, gấm vóc, trong tủ cất đầy đồ trang sức, khoe tài đọ sắc, ganh đua lẫn nhau. Đức hạnh không bằng người nhưng lại chú trọng quần áo trang sức, không thể làm tốt việc nhà, nhưng ngày ngày lại soi gương đánh phấn. So với Hàn thị thật đáng xấu hổ mà chết!


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 
PHẦN 7: LIÊM - NHỮNG CÂU CHUYỆN LIÊM KHIẾT CỦA NGƯỜI NỮ
 
Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!