Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

TÚ CÔ CUNG KÍNH

 

Thời nhà Tấn, Lưu Kỳ có người con gái tên là Tú Cô. Cha mẹ của Tú Cô mất sớm, cho nên Tú Cô đã hơn hai mươi tuổi mà chưa lấy chồng. Trong nhà Tú Cô hầu hạ anh trai và chị dâu rất cung kính. Tú Cô còn có hai người em trai còn nhỏ, không có người nương tựa. Tú Cô nuôi dưỡng hai người em đến khi trưởng thành, Tú Cô rất yêu thương hai người em. Sau này, Tú Cô lấy Vương Quế Lâm. Chồng của Tú Cô làm quan đến chức Lễ Bộ Thị Lang, sinh được ba người con trai, người nào cũng làm quan, rất vinh hiển. Lưu Tú Cô sống đến 80 tuổi mà vẫn rất khỏe mạnh, không bị bệnh tật. Người đương thời đều nói đây là do bà  kính trọng anh trai và chị dâu, yêu thương em trai.

Phụ nữ từ xưa tới nay, người nuôi dưỡng các em thì rất nhiều, nhưng chưa từng nghe nói có người đồng thời lại kính yêu anh trai và chị dâu. Chu tử nói: “Hầu hạ tốt huynh trưởng là đạo của người làm em, chỉ nuôi dưỡng các em mà không kính yêu anh trai và chị dâu là sự khiếm khuyết trong đạo làm em”. Nay thấy Tú Cô tận tâm nuôi dưỡng hai em trai đến khi thành người, mà lại có thể hầu hạ anh trai và chị dâu rất cung kính. Hèn chi chồng của bà hiển vinh, con của bà quý hiển, sống lâu mạnh khỏe hưởng phú quý!


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 2: ĐỄ – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ KÍNH TRÊN NHƯỜNG DƯỚI, YÊU THƯƠNG ĐÙM BỌC


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!