Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

TÚ TRINH KHUYÊN MẸ

 

Thời nhà Minh mẹ của Dương Tú Trinh liên tiếp sanh ra ba người con gái, không có con trai. Đến lần sanh thứ tư lại là con gái, bà tức giận muốn dìm nước đứa trẻ gái đó đi. Lúc đó, Dương Tú Trinh mới mười ba tuổi lập tức ôm lấy đứa trẻ, quỳ trước mặt mẹ mà nói rằng: “Mẹ muốn sanh con trai mà lại giết con gái thì sẽ càng không thể sanh con trai được ạ. Nếu như mẹ lo lắng tiền của hồi môn sau này thì mẹ hãy dùng số tiền tương lai gả chồng cho con mà dành cho em ạ”. Mẹ của nàng nghe xong liền mắng nàng không hiểu thời thế. Dương Tú Trinh lại quỳ mà thưa với bà nội rằng: “Bà nội mỗi ngày đều niệm A Di Đà Phật, nay thấy chết mà không cứu. Vậy niệm Phật có ích gì chứ?”. Bà nội của nàng cũng bị nàng làm cho cảm động mà tỉnh ngộ, vì vậy giữ lại đứa bé gái thứ tư để nuôi. Hai năm sau, quả nhiên mẹ của Dương Tú Trinh sanh ra một đứa bé trai. Khi mẹ của Tú Trinh sanh được con trai, cha của nàng nằm mộng thấy Tổ tiên hiện về bảo rằng nếu như không giữ đứa con gái thứ tư lại nuôi thì không thể nào sanh ra đứa con trai này được.

Lời bàn: Lời mà Dương Tú Trinh quỳ xuống khuyên mẹ xuất phát từ tấm lòng chân thành, thiên tánh tự nhiên lưu lộ, nên mới có thể khiến cho huyết thống của nhà họ Dương được tiếp nối. Sự cảm ứng của tâm hiếu thật lớn biết bao!


 


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!