Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

LỜI NÓI THẬN TRỌNG CỦA XƯƠNG BỒ

 

Thời Tam Quốc, mẹ của Chung Hội nước Ngụy là Trương Xương Bồ, lúc bình thường khi nói với người khác, cho dù là tôi tớ cũng nhất định phải giữ chữ tín. Khi bà mang thai Chung Hội, cha của Chung Hội là Chung Dao có người tiểu thiếp là Tôn thị. Tôn thị rất đố kỵ Xương Bồ, lén cho thuốc độc vào trong thức ăn rồi cho Xương Bồ ăn. Xương Bồ đầu tiên ăn một miếng, sau phát hiện ra bèn nhổ thức ăn đã ăn ra, nhưng vẫn bị thuốc độc ảnh hưởng nên hôn mê mấy ngày liền. Có người khuyên Xương Bồ nói lại với chồng, Xương Bồ nói: “Hễ ở cùng một nhà mà vợ cả với vợ bé mưu hại lẫn nhau thì nhà tan cửa nát. Nếu như tôi nói với chồng mà chồng không tin lời tôi,  thì có ai thay tôi chứng minh việc này? Huống hồ, Tôn thị cho rằng tôi nhất định sẽ mách với chồng, chắc chắn cô ta sẽ đánh đòn phủ đầu, sẽ đem việc này nói cho chồng tôi trước. Do cô ta phát động trước, vừa ăn cướp vừa la làng, xem cô ta tự bào chữa cho mình như thế nào”. Thế là Xương Bồ bảo mình bị bệnh, quả nhiên Tôn thị nói trước với Chung Dao rằng: “Do thiếp muốn phu nhân sinh con trai, cho nên đã lén cho thuốc vào trong thức ăn, nay phu nhân lại nói là thiếp hạ độc”. Chung Dao nghe xong trong lòng bèn suy nghĩ, đem thuốc lén bỏ vào trong thức ăn, điều này không hợp với lẽ thường, bèn gọi người hầu đến tra hỏi một hồi. Người hầu khai hết sự thật. Thế là Tôn thị bị đuổi ra khỏi nhà.

Mẹ của Chung Hội nói lời phải có chữ tín, cho dù nói với người có địa vị thấp kém cũng sẽ không làm trái với lời hứa của mình. Do bà ăn nói thận trọng nên có thể nói lời mà giữ lời. Khi bà bị hạ độc mà cũng không nói, còn sợ rằng lời nói của mình không có ai tin. Vợ cả không đố kỵ vợ bé, vợ bé lại đố kỵ vợ cả, là bởi vì ban đầu nhà của cha Chung Hội có nếp cưng chiều vợ bé mà áp chế vợ cả. Mẹ của Chung Hội không nói ra thì càng có thể thấy khi bà nói thì thận trọng biết bao.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 4: TÍN – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ GIỮ CHỮ TÍN CỦA PHỤ NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!