Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

NGHĨA QUÂN CỦA CÔNG CHÚA BÌNH DƯƠNG

 

Thời nhà Đường, công chúa Bình Dương là con gái của Cao Tổ Hoàng Đế, được gả làm vợ Sài Thiệu. Sau này Cao Tổ khởi nghĩa, lúc này Công Chúa Bình Dương sống trong thành Trường An. Sài Thiệu nói với Công chúa Bình Dương rằng: “Cha của nàng sắp xuất quân quét sạch kinh thành. Ta muốn đến chỗ cha nàng, nhưng lại không thể đi cùng nàng. Phải làm sao đây?”. Công Chúa Bình Dương nói: “Chàng cứ đi đi, tự thiếp có thể nghĩ ra cách”. Sau khi Sài Thiệu đi, Công Chúa Dương Bình liền phân tán gia sản, chiêu mộ mấy trăm binh lính để hưởng ứng với cha của mình, lại gọi tên cướp nổi tiếng thời bấy giờ là Hà Phan Nhân đến đầu hàng, hơn nữa lập ra quân pháp, thề nguyền đối với binh lính, cấm binh lính không được cướp bóc của nhân dân, nên cho dù ở xa hay gần đều đến quy thuận nàng. Uy danh của Công Chúa Bình Dương làm rung động đất Quan Trung.

Sau này, Cao Tổ dẫn quân vượt qua sông Hoàng Hà, Sài Thiệu từ Nam Sơn đi nghênh đón. Công Chúa Bình Dương dẫn một vạn tinh binh hợp nhất với cánh quân của anh trai mình là Tần Vương ở đất Vị Bắc. Hai vợ chồng Sài Thiệu và Công Chúa Bình Dương dựng hai doanh trại đối lập nhau, chia quân dẹp yên kinh thành. Người thời đó gọi quân đội của Công Chúa Bình Dương là Nương Tử Quân.

Thân là người phụ nữ mà có thể chiêu mộ số lượng lớn nghĩa quân, thống lĩnh quân đội bẩy vạn binh lính, chia quân dẹp yên kinh thành. Tên đẹp “Nương Tử Quân” mà Công Chúa Bình Dương dẫn đầu, đến nay vẫn được ưa chuộng. Sau khi Cao Tổ lên ngôi, Công Chúa Bình Dương do có công lao này mà được phong thưởng rất nhiều. Sau khi công chúa Bình Dương qua đời đã ra chiếu chỉ căn cứ theo phương pháp đặt thụy hiệu “Minh Đức Hữu Công” gọi là “Chiêu”, đặt thụy hiệu cho Công Chúa Bình Dương là “Chiêu”, và phá lệ dùng nghi thức quân đội để an táng. Đằng trước và đằng sau đội ngũ đưa tang đều có đội nhạc quân đội, hai bên đường đều cắm đầy cờ, dũng sĩ cầm kiếm xếp thành hàng hộ tống. Công chúa Bình Dương khi sống và cả khi mất đi đều rất vinh quang, cũng có thể nói là chỉ cần có đạo nghĩa là được.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 6: NGHĨA – NHỮNG CÂU CHUYỆN NHÂN NGHĨA CỦA NGƯỜI NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!