Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

MẸ TRIỆU BAO ĐỘNG VIÊN CON

 

Thời Đông Hán, Triệu Bao làm Thái thú ở Liêu Tây (Nay là phía Tây tỉnh Liêu Ninh và phía Đông tỉnh Hà Bắc). Sau khi đến nhận chức xong bèn đi đón mẹ đến để phụng dưỡng. Trên đường đi qua Liễu Thành (nay là Triều Dương tỉnh Liêu Ninh) vừa vặn gặp người của tộc Tiên Ti vào xâm lấn cướp bóc, bắt mẹ của Triệu Bao làm con tin. Triệu Bao hướng về mẹ khóc lớn mà rằng: “Phận làm con, vốn muốn dùng chút bổng lộc ít ỏi của mình phụng dưỡng mẹ, nào ngờ lại gây tai họa cho mẹ”. Mẹ của Triệu Bao đứng đằng xa nói với ông rằng: “Mỗi người đều có số mệnh riêng của mình, đâu có thể vì vẹn toàn tình riêng mà hại đến trung nghĩa được? Chẳng nhẽ con chưa nghe chuyện mẹ của Vương Lăng đối với quan nhà Hán đã dùng kiếm tự sát để củng cố chí khí cho con trai mình sao?”. Triệu Bao lập tức tiến quân giao chiến với người Tiên Ti. Người Tiên Ti đại bại, mẹ của Triệu Bao cũng bị người Tiên Ti giết chết. Triệu Bao đau khổ khóc mẹ, cũng thổ huyết mà chết.

Theo ghi chép, sau khi mẹ của Triệu Bao bị người Tiên Ti bắt đi. Người Tiên Ti dẫn mẹ của Triệu Bao đến công đánh Liêu Tây. Triệu Bao dẫn theo hai vạn kỵ sĩ giao chiến với người Tiên Ti. Người Tiên Ti dùng mẹ của Triệu Bao làm con tin để uy hiếp Triệu Bao. Triệu Bao khóc lóc không thôi. Mẹ của Triệu Bao ở đằng xa động viên con phải trung nghĩa, không được vì tình riêng. Cuối cùng bà bị giết. Bà thật là hiền đức. Mẹ của Triệu Bao xả thân vì nghĩa, có thể sánh với mẹ của Vương Lăng!


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 6: NGHĨA – NHỮNG CÂU CHUYỆN NHÂN NGHĨA CỦA NGƯỜI NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!