Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

ĐẠO LÀM VỢ CỦA NGA HOÀNG VÀ NỮ ANH

 

Vua Nghiêu có hai người con gái, người con lớn tên Nga Hoàng, người con nhỏ tên Nữ Anh. Nghe lời tiến cử của Tứ Nhạc ở trong triều về Ngu Thuấn,Vua Nghiêu gả hai con gái của mình cho Thuấn, đến xem phẩm hạnh của Thuấn như thế nào. Phụ thân của Thuấn là người ngu muội, kế mẫu thì ngang ngược, em Tượng thì ngạo mạn. Chị em Nga Hoàng, Nữ Anh phò trợ Thuấn, trong lúc làm việc đồng áng cũng tận bổn phận làm vợ. Cha của Thuấn là Cổ Tẩu và em Tượng muốn mưu sát Thuấn, bảo Thuấn đi sửa kho thóc và đào giếng, muốn nhân cơ hội đó giết chết Thuấn. Thuấn kể chuyện đó cho hai người vợ của mình nghe. Hai nàng tuy hiểu rõ âm mưu nham hiểm của Cổ Tẩu và Tượng nhưng vẫn bảo chồng đi làm. Đến khi Vua Nghiêu đem Vương vị trao cho Thuấn, Nga Hoàng lên ngôi Hoàng Hậu, Nữ Anh trở thành thứ Phi nhưng hai nàng vẫn cung kính phụng sự Cổ Tẩu như trước đây.

Lời bàn: Hai nàng bất chấp thân phận là con gái của Vua để lấy một người nông dân làm chồng, cha mẹ chồng lại là người ngoan cố, bạo ngược, mỗi ngày đều muốn giết chồng của họ. Tuy hai nàng đều hiểu rõ âm mưu giết hại chồng mình nhưng vẫn khuyên chồng đi làm việc cho cha. Các nàng đều dụng tâm tôn kính nghe theo mệnh lệnh mà làm việc, không có chút trái ngược, nên được mọi người khen ngợi về đức khiêm tốn, cung kính, cẩn trọng, kiệm ước, đức hạnh vẹn toàn. Dù là thân phận con gái của Đế Vương và là Vương Phi của một nước nhưng hai nàng vẫn phụng sự cha chồng cung kính như thuở ban đầu. Hai nàng Phi tử của Vua Thuấn quả thật là tấm gương cho vạn thế noi theo.Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!