Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

MẸ TẮC TRÁCH MẮNG CON NHẬN HỐI LỘ

 

Thời nhà Chu, lúc Tuyên Vương làm Vua nước Tề, Điền Tắc làm Tể tướng. Điền Tắc lén lút nhận hai ngàn lượng vàng mà viên quan cấp dưới hối lộ rồi đem số vàng này về đưa cho mẹ. Mẹ Điền Tắc hỏi số vàng này từ đâu mà có. Điền Tắc đáp rằng: “Đích xác là viên quan cấp dưới đưa cho”. Mẹ của Điền Tắc liền trách mắng Điền Tắc rằng: “Đất nước lập ra quan tước để đối đãi con, dùng rất nhiều bổng lộc để nuôi dưỡng con. Tuy nhiên, con lại không thể liêm khiết, công chính để vâng theo lệnh của Vua. Đây không phải là con trai của ta”.

Điền Tắc nghe xong vô cùng hổ thẹn bèn đi ra rồi đem vàng trả lại cho viên quan cấp dưới, tự mình đến thỉnh cầu Tề Tuyên Vương trị tội của mình. Tề Tuyên Vương vô cùng khen ngợi hành vi của mẹ Điền Tắc, rồi vẫn cho Điền Tắc làm Tể tướng như cũ.

Bậc quân tử có lời rằng mẹ của Điền Tắc bẩm sinh liêm khiết, chính trực, lại có thể giáo dục cảm hóa con trai.

Lữ Khôn bàn rằng: Phụ nữ đã số là tham lam hèn mọn, thấy có tiền bạc là vui mừng, mà không hỏi từ đâu có được. Mẹ của Điền Tắc trau dồi phẩm chất, gìn giữ đức hạnh liêm khiết, không nhận tiền của bất nghĩa. Dạy dỗ cảm hóa con trai cũng trở nên liêm khiết. Cho nên, người phụ nữ trong nhà nếu như liêm khiết, cho dù chồng hoặc con cái tham lam thì tiền của bất nghĩa cũng không thể vào được trong nhà.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 
PHẦN 7: LIÊM - NHỮNG CÂU CHUYỆN LIÊM KHIẾT CỦA NGƯỜI NỮ
 
Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!