Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

LÝ LÂM KHÔNG NHẬN ÁO QUAN

 

Thời nhà Minh, có vị quan Tể tướng Lý Đình Cơ cáo lão về quê. Lúc lâm chung trong nhà chỉ có bốn mươi bốn lạng bạc, khi Lý Đình Cơ chưa qua đời có nói với vợ ông là Lâm thị rằng: “Bạc của tôi để lại, dùng hai mươi lạng mua quan tài, hai mươi lạng làm đám ma”. Lúc này, Lý Đình Cơ có người học trò họ Thái, vừa khéo làm Thái thú Tuyền Châu, đem đến hai chiếc quan tài, một chiếc thượng phẩm, một chiếc thứ phẩm, chuẩn bị để Lâm thị lựa chọn. Lâm thị nói: “Việc mua quan tài, làm đám ma Thái sư đều đã dặn dò rồi. Chẳng nhẽ con không hiểu được cả đời Thái sư là người thanh liêm sao?”. Mang áo quan đến lại đem áo quan trả lại, cứ thế mang đến lại trả lại mấy lần, cuối cùng cũng không chịu nhận.

Thái Thái thú bèn nói: “Ngày xưa học trò của Khổng Tử an táng trọng thể Nhan Uyên. Khổng Tử cũng không thể ngăn cản họ. Chẳng nhẽ con làm quan địa phương ở đây lại dám giản tiện việc mai táng thầy của mình sao?”. Lâm thị từ chối không được, bất đắc dĩ chọn chiếc áo quan thứ phẩm để an táng.

Quách Nhiếp Hi bàn rằng: Vợ chồng văn tiết công Lý Đình Cơ cả đời sống cuộc sống bần hàn, nhưng có thể trước sau như một gìn giữ tiết tháo. Thực sự là đôi vợ chồng tài đức sáng suốt. Thực ra, những người được lưu danh trong lịch sử, không phải do giàu có mà do đức hạnh của họ. Sự thị hiện của họ chính là chứng minh thiên tước cao quý hơn nhân tước. Bên trên có nói vị Thái thú họ Thái tôn sư trọng đạo như vậy, cũng không hổ là học trò của Văn Tiết công.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 
PHẦN 7: LIÊM - NHỮNG CÂU CHUYỆN LIÊM KHIẾT CỦA NGƯỜI NỮ
 
Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!