Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

VƯƠNG THỊ XẤU HỔ VỚI SỰ XA HOA

 

Thời nhà Minh, Vương thị vợ của Đường Chính Chi là con gái nhà giàu có, của hồi môn rất nhiều. Sau khi Vương thị được gả đến nhà họ Đường, thấy nhà chồng chủ trương tiết kiệm, không thích xa hoa bèn tháo trâm vàng và hoa tai vàng của mình xuống, mặc quần áo cũ lồng bên ngoài quần áo lộng lẫy của mình. Đường Chính Chi, chồng của Vương thị là con của nhà thế gia. Ông nội làm quan cấp Thị trung, cha làm Thái thú, anh trai là nhà thơ nổi tiếng Đường Thuận Chi, công danh khoa cử trong nhà mấy đời nối tiếp nhau không đứt. Người hầu trong nhà cũng rất nhiều, nhưng Vương thị đối với những việc của người phụ nữ như nấu ăn, nữ công đều dẫn dắt người hầu để làm. Vương thị lại đem trâm vàng, hoa tai vàng đổi thành bạc rồi cho vay để lấy lãi một phần mười. Vương thị cần kiệm trị gia như vậy, giống như là người xuất thân từ gia đình nghèo khổ.

Quách Nhiếp Hi có lời bàn rằng: Nhà họ Đường là gia đình trí thức, liên tiếp làm quan cao chức trọng không đứt. Trong nhà đã giàu có rồi nhưng vẫn chủ trương tiết kiệm, không hổ danh là gia đình nhà nho có truyền thống nề nếp. Vợ của Đường Chính Chi cũng là con gái nhà giàu có, chỉ bởi vì thấy nhà chồng cần kiệm bèn cảm thấy xấu hổ khi mình mặc quần áo lộng lẫy. Cần kiệm chịu khó, giỏi việc trị gia làm ra tiền tài. Những người đời sau xa hoa phóng túng có thể so với Vương thị được sao?


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ

PHẦN 8: SỈ - NHỮNG TẤM GƯƠNG NGƯỜI NỮ BIẾT GIÚP NGƯỜI GIỮ TÂM SỈ

 

 


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!