Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

BÀ QUẢ PHỤ QUYÊN GÓP TÀI SẢN

 

Thời nhà Tần ở Ba Quận (nay là thành phố Trùng Khánh) có một người phụ nữ ở góa tên là Thanh. Tổ tiên để lại cho một khu mỏ sản xuất Chu Sa, khai thác đã mấy đời, tích lũy được rất nhiều gia tài. Thanh tuy ở góa nhưng vẫn có thể giữ vững tổ nghiệp, dùng tiền để bảo vệ mình, không ai dám bắt nạt bà. Sau này, Tần Thủy Hoàng xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đất Ba Thục đi làm công có mười ngàn người. Thanh dâng tấu lên Tần Thủy Hoàng nói rằng không dùng tiền của triều đình, tình nguyện đem hết toàn bộ tài sản để xây mấy trăm dặm biên thành. Như vậy, nhân dân không phải dời khỏi quê hương mà cũng được tiền công. Cho nên, mọi người ai ai cũng tranh nhau dốc sức. Không đến mấy tháng, biên thành đã xây dựng rất kiên cố. Tần Thủy Hoàng để khen ngợi bà đã cho xây một tòa “Hoài Thanh Đài” để biểu dương nghĩa khí của bà.

Thời nhà Hán, có người tên là Bốc Thức quyên tiền giúp đỡ chiến sự nơi biên cương, nhưng hoàn toàn là vì mua danh cầu lợi, thứ mà người quân tử không đếm xỉa đến. Tuy nhiên, bà Thanh quyên tiền xây thành lợi ích rất lớn mà không tiêu tiền của triều đình. Nhân dân tại địa phương cũng không phải ra ngoài lao dịch, hơn nữa rất nhanh đã hoàn thành công trình. Do vậy, bà rất được nhà nước và nhân dân khen ngợi.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 6: NGHĨA – NHỮNG CÂU CHUYỆN NHÂN NGHĨA CỦA NGƯỜI NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!