Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

TRINH CƠ TỪ HÔN

 

Thời Xuân Thu, Trinh Cơ nước Sở là vợ của Bạch Công Thắng, rất sớm đã phải ở góa, xe chỉ dệt vải, thề không lấy chồng khác. Lúc này, Ngô Vương biết được bà là người hiền đức bèn sai quan đại phu mang hai mươi nghìn lạng vàng, một đôi bạch ngọc làm sính lễ hỏi bà làm phu nhân nước Ngô, lại dùng ba mươi chiếc xe chuyên dùng cho phụ nữ đến đón rước bà. Trinh Cơ từ tạ rằng: “Chồng thiếp là Bạch Công bất hạnh mất sớm. Thiếp nguyện cả đời trông nom phần mộ của chồng. Nay được Chúa Thượng ban cho vàng và bạch ngọc làm sính lễ, dùng xe chuyên dùng cho phụ nữ đến đón rước. Đây là những thứ mà thiếp không muốn nghe thấy, không muốn nhìn thấy. Phải biết được rằng vứt bỏ đạo nghĩa mà làm theo sự ham muốn là hành vi ô uế. Thấy lợi nhiều mà quên người đã mất là hành vi tham lam. Nếu thiếp thấy sính lễ quý trọng như vậy của Chúa Thượng mà đồng ý lời thỉnh cầu của Chúa Thượng thì thiếp là người tham lam, ô uế rồi. Đã là người tham lam, ô uế thì thiếp cần làm gì nữa?” và khước từ sinh lễ của Ngô Vương mà không chịu đi. Ngô Vương cũng khâm phục đức hạnh của bà bèn dùng hai chữ “Trinh Cơ” để gọi bà.

Quan đại thần trung thành sẽ không dùng quyền lực để bức hại người khác, phụ nữ trinh tiết sẽ không dùng sắc đẹp mê hoặc người khác. Chẳng nhẽ như vậy chỉ để phụng sự người sống? Phụng sự người đã mất cũng phải như thế. Người trên đời không thể theo bám gót người đã khuất mà lại bỏ đi lấy chồng khác. Đây không phải là rất quá đáng hay sao? Trinh Cơ khước từ sính lễ của Ngô Vương không làm phu nhân nước Ngô, thực sự có thể nói là giống câu nói của người xưa rằng: “Không để phú quý cám dỗ làm rối loạn tâm chí”. Cho nên ngay cả học giả nổi tiếng là Lưu Hướng cũng khen ngợi bà là người liêm khiết.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 
PHẦN 7: LIÊM - NHỮNG CÂU CHUYỆN LIÊM KHIẾT CỦA NGƯỜI NỮ
 
Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!