Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

ÂU PHÙNG CHIA ĐỀU TÀI SẢN

 

Thời nhà Minh có người tên là Âu Công Trì, vợ họ Phùng, là người đất Thuận Đức. Âu Công Trì có hai người anh trai, đều là con người vợ bé của cha Âu Công Trì. Sau này khi cha của Âu Công Trì phân chia tài sản, muốn chia cho Âu Công Trì nhiều hơn, vợ của Âu Công Trì bèn hỏi cha của Âu Công Trì rằng: “Khi cha mẹ mất, thời gian chịu tang con của vợ cả và con của vợ bé có khác nhau không ạ?”. Cha Âu Công Trì đáp: “Không khác nhau, đều là ba năm”. Vợ của Âu Công Trì nói: “Ba người con đều do cha sinh ra. Khi chịu tang không khác nhau, chẳng nhẽ khi chia tài sản lại khác nhau ạ? Giả sử chia như vậy, không những con không bằng lòng, e là cũng không phải là cái phúc của con cháu sau này”. Cha của Âu Công Trì nghe xong vô cùng khen ngợi vợ của Âu Công Trì, thế rồi chia gia sản theo ý kiến của nàng.

Cha mẹ yêu thương con út là thường tình của con người. Huống hồ Âu Công Trì là con của vợ cả. Cha muốn chia cho con của vợ cả nhiều tài sản hơn, nhưng vợ của Âu Công Trì lại lấy việc con vợ cả và con vợ bé chịu tang không khác nhau, chứng minh cho việc chia tài sản cũng không nên có sự phân biệt. Những lời nói của vợ Âu Công Trì thật thông tình đạt lý, hiếu thảo đối với cha chồng, thân ái với anh em nhà chồng. Thật đáng làm gương cho đời sau!


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 2: ĐỄ – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ KÍNH TRÊN NHƯỜNG DƯỚI, YÊU THƯƠNG ĐÙM BỌC


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!