Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

PHÀN CƠ GIỚI THIỆU NGƯỜI HIỀN

 

Thời nhà Chu, Sở Trang Vương rất thích săn bắn. Phu nhân là Phàn Cơ khuyên ngăn mãi không nghe nên Phàn Cơ không ăn thịt nữa. Vì thế, Sở Trang Vương mới cảm ngộ, hối cải để làm lại con người mới, chăm chỉ với việc quốc gia đại sự hơn. Sở Trang Vương luôn luôn khen ngợi Ngu Khâu Tử là người hiền đức. Phàn Cơ nói: “Người này không phải là tôi trung. Thiếp hầu hạ Quân Vương, tính ra cũng mười một năm rồi, từng tìm kiếm tiến cử mỹ nữ cho Quân Vương, người hiền đức hơn thiếp có hai người, ngang với thiếp có bảy người. Nay Ngu Khâu Tử làm Tể tướng nước Sở cũng đã hơn 10 năm, trừ những người là đệ tử và người thân trong dòng họ ra, hiếm khi tiến cử những người khác. Chẳng nhẽ người hiền đức là như vậy sao?”. Ngu Khâu Tử nghe được lời này, cảm thấy rất hổ thẹn, thế là tiến cử Tôn Thúc Ngao, do vậy nước Sở được xưng bá.

Lữ Khôn có lời bàn rằng: Đất nước không được cai trị tốt là do đố kỵ người hiền tài mà ra. Phàn Cơ ở hậu cung không đố kỵ, do đó phát triển mở rộng để đất nước lập lại an ninh và trật tự, chỉ là bởi vì không có lòng ích kỷ. Cho nên người có lòng ích kỷ thì không thể tiếp nhận người khác. Cuối cùng tự mình trở thành không có nơi dung thân. Nhưng người có lòng đố kỵ đến cuối cùng cũng không tỉnh ngộ, làm cho người ta phải cảm thán. Phàn Cơ thật sự là tấm gương cho nữ giới, có thể lấy làm chuẩn tắc.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 3: TRUNG – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ TRUNG QUÂN ÁI QUỐC CỦA PHỤ NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!