Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

THÔI LƯ GIÁO HUẤN NGƯỜI LÀM QUAN

 

Thời nhà Đường, có người tên là Thôi Huyền Vĩ. Mẹ của ông họ Lư, là người có phẩm hạnh tài đức. Có một lần, Lư thị răn dạy con trai rằng: “Mỗi lần mẹ nghe được có người ra ngoài làm quan, người ta nói họ nghèo khổ đến mức không thể nuôi nổi bản thân thì đây là tin vui. Nếu như tích lũy tài sản rất nhiều, mặc áo mền nhẹ, cưỡi ngựa béo tốt thì đây là tin xấu. Nếu như dùng bổng lộc do làm quan có được để phụng dưỡng cha mẹ thì được. Giả sử không phải như vậy thì có khác gì với kẻ cướp đâu? Cho dù không có lỗi lầm quá lớn, chẳng nhẽ trong lòng không cảm thấy hổ thẹn sao? Con làm quan rồi, nếu như không có lòng trung thành, liêm khiết. Sao có thể làm người giữa trời đất? Phải nhớ kỹ lời của mẹ!”. Cho nên sau đó, Thôi Huyền Vĩ nổi tiếng thanh bạch.

Người làm quan trên đời, thường lấy rất nhiều tiền tài phụng dưỡng cha mẹ. Tuy nhiên, cha mẹ không tìm xem tiền từ đâu đến. Đây là nguyên nhân đánh mất liêm sỉ. Lư thị dạy bảo con trai rõ ràng, sâu sắc. Thôi Huyền Vĩ cũng có thể tuân thủ nghiêm ngặt lời dạy của mẹ. Cho nên, từ lúc ra làm quan cho đến khi làm đến chức Đồng Bình Chương Sự, Thôi Huyền Vĩ đều được người ta khen ngợi là liêm khiết, cẩn thận. Ghi chép lại chuyện này để giáo huấn người làm quan.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ

PHẦN 8: SỈ - NHỮNG TẤM GƯƠNG NGƯỜI NỮ BIẾT GIÚP NGƯỜI GIỮ TÂM SỈ

 
Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!