Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

KHẢI MẪU ĐỒ SƠN

Mẹ của Khải là con gái của bộ tộc Đồ Sơn. Hạ Vũ lấy bà làm Thứ Phi. Sau khi sinh Khải mới được ba ngày, Khải còn đang khóc oe oe thì Vua Vũ phải xa nhà đi trị thủy. Vua Vũ chuyên tâm trù tính quy hoạch, ra sức xử lý. Tuy nhiều lần đi ngang qua nhà nhưng không về nhà. Đồ Sơn một mình gánh vác trọng trách nuôi dạy Khải, để Khải hiểu được nghĩa lý của việc giáo hóa. Sau khi trưởng thành, thấm nhuần đạo đức của mẹ mà nghe theo lời dạy của mẹ, Khải trở nên có tiếng tăm. Hạ Vũ lên ngôi Thiên tử, Khải trở thành người thừa kế, có thể thừa kế sự nghiệp của Hạ Vũ. Cho nên Bậc quân tử mới nói Đồ Sơn giỏi việc dạy con.

 

Có thơ ca ngợi: Khải Mẫu Đồ Sơn, duy phối đế Vũ, tân nhân quý giáp, Vũ vãng phu thổ, Khải oa oa khấp, mẫu độc luận tự, giáo huấn dĩ thiện, tuất kế kỳ phụ

(Tạm dịch: Đồ Sơn mẹ Khải, làm vợ vua Vũ, Khải sinh ba ngày, Vũ đi trị thủy, Khải khóc oe oe, mình mẹ nuôi dưỡng, dạy bảo điều thiện, sau kế nghiệp cha).


CÁC CÂU CHUYỆN KHÁC TRONG QUYỂN 1 – MẪU NGHI TRUYỆN


LIỆT NỮ TRUYỆN

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (Bản in PDF) (1005 downloads )

  Tải Sách Liệt Nữ Truyện (.docx) (653 downloads )Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!