Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

ĐẶNG HẬU KIỀM CHẾ BẢN THÂN

 

Hoàng Hậu của Hòa Đế thời nhà Hán họ Đặng tên Tuy, là cháu gái của Thái phó Đặng Vũ. Bà luôn muốn kiềm chế lòng ham muốn cá nhân của mình, tuân theo lời giáo huấn của Thánh hiền, do vậy đức hạnh đứng đầu trong cung. Lúc đầu, khi sắc lập bà làm Hoàng Hậu, bà nhiều lần từ chối. Lúc đó, các nước chư hầu bốn phương đều sưu tầm các đồ vật quý báu đẹp đẽ để cống nạp. Từ sau khi Đặng Tuy làm Hoàng Hậu đã hạ lệnh cấm hoàn toàn. Cho dù là ngày lễ tết hay cuối năm cũng chỉ cho phép cống nạp một số giấy mực mà thôi. Đến khi Đặng Tuy làm Hoàng Thái Hậu, lúc đó thiên tai nhiều, không lũ lụt thì lại hạn hán trong suốt mười năm. Mỗi lần, Đặng Tuy nghe thấy nhân dân chịu đói khổ thì cả đêm không ngủ được. Tự mình giảm bớt chi tiêu cá nhân để cứu tế nhân dân bị nạn. Sau này, thiên hạ trở lại thái bình, thu hoạch hàng năm cũng rất dồi dào.

Vua một nước hoang dâm ngạo nghễ, xa xỉ buông thả, vậy thì gánh nặng của nhân dân càng ngày càng nặng thêm, trong bốn bể đều nghèo đói khốn khó, đất nước sẽ sinh bạo loạn, kẻ địch thừa cơ nổi lên, cướp bóc tài sản, vô cớ giết chóc dân lành, máu chảy thành sông, xương chất thành núi, chiến tranh liên miên, tai họa dồn dập, thế là đất nước bị diệt vong. Vậy thì Vua có thể có được lợi gì? Nếu như người địa vị ở trên cao có thể chủ trương tiết kiệm, vậy thì thiên hạ không khó để trị vì.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 
PHẦN 7: LIÊM - NHỮNG CÂU CHUYỆN LIÊM KHIẾT CỦA NGƯỜI NỮ
 
Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!