Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

Ý TÂN LỄ PHÁP

 

Tiêu Ý Tân là vợ của Gia Luật Nô nước Liêu, là con gái của Phò mã Đào Tô Can. Có một hôm, mấy chị em dâu bàn tán dùng tà pháp để lấy được sự sủng ái của chồng. Tiêu Ý Tân nói: “Dùng tà pháp không hay bằng dùng lễ pháp”. Mọi người bèn hỏi Tiêu Ý Tân như thế nào là dùng lễ pháp. Tiêu Ý Tân đáp: “Hành vi của mình phải cẩn thận, hầu hạ người trên phải cung kính, đối với chồng phải dịu dàng, nhẹ nhàng, đối với người dưới phải khoan dung độ lượng. Như vậy được gọi là lễ pháp. Bốn điều nói trên đều làm được hết thì chồng tự nhiên sẽ không dám khinh thường”. Mọi người nghe Tiêu Ý Tân nói xong đều cảm thấy vừa hổ thẹn, vừa bội phục. Sau này, chồng của bà bị vu cáo hãm hại, theo pháp luật bị lưu đày, Tiêu Ý Tân bèn dâng tấu lên Hoàng Thượng xin đi cùng chồng. Ở nơi lưu đày, bà làm những việc lao dịch, hầu hạ chồng càng thêm lễ phép, cung kính.

Phụ nữ gia đình giàu có không biết đạo lý hầu hạ chồng lại mưu tính, dùng thủ đoạn để giành sự sủng ái, thông cảm của chồng. Bởi vậy nếp sống của xã hội càng ngày càng xấu đi. Còn như dùng tà thuật yêu ma thì càng không thể lường trước được. Lễ pháp của Tiêu Ý Tân thực là liều thuốc hay để cứu thế. Hơn nữa, điều này đều là do bản thân bà trải nghiệm mà có được. Bà theo chồng sống cuộc sống lưu đày, làm những việc lao dịch mà chưa bao giờ quên lễ phép. Cuối cùng chồng bà được gọi về. Chẳng nhẽ không phải là sự hiệu nghiệm của việc bà làm theo lễ pháp sao?


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 5: LỄ – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ GIỮ LỄ CỦA PHỤ NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!