Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

TIỀN LÂM HỨA TRONG LÒNG

 

Thời nhà Minh, vợ của Tiền Chước là con gái của Lâm Ứng Kỳ. Khi chưa xuất giá, chồng của nàng đột nhiên bị bệnh kỳ lạ, thân thể co quắp không thể duỗi thẳng ra được. Cho nên, cha của Tiền Chước mới viết thư cho Lâm Ứng Kỳ, muốn để cho con gái của Lâm Ứng Kỳ hứa gả cho người khác. Lâm Ứng Kỳ không nhẫn tâm nên không đồng ý. Sau 10 năm, bệnh của Tiền Chước vẫn như cũ, không chút thuyên giảm. Cho nên, cha của Tiền Chước lại viết thư cho Lâm Ứng Kỳ, vẫn là lời nói khi xưa, muốn để con gái của Lâm Ứng Kỳ gả cho người khác. Lâm Ứng Kỳ đem thư cho con gái xem, con gái bèn nói: “Đây là số mệnh của con. Sao có thể thay đổi được ạ?”. Người xung quanh nói: “Còn chưa xuất giá thì có chọn nhà khác cũng không phải là không được”. Con gái Lâm Ứng Kỳ đáp: “Con người quan trọng là ở tấm lòng. Lòng con đã hứa gả cho chàng rồi”. Lâm Ứng Kỳ nghe được câu nói này thì vô cùng khen ngợi chí hướng của con gái, thế là chuẩn bị đồ cưới rồi đem con gái gả cho nhà họ Tiền. Không lâu sau, bệnh tình của Tiền Chước khỏi hoàn toàn như có kỳ tích.

Chồng bị bệnh mà muốn gả cho người khác, điều này dĩ nhiên là không được. Nhưng nhà chồng nhiều lần viết thư bảo nàng lấy chồng khác, hơn nữa lại trải qua 10 năm, cha nàng cũng có ý dao động. Nếu như lúc này thuận theo ý của cha và nhà chồng mà lấy chồng khác, dường như là cũng có thể được. Nhưng con gái Lâm Ứng Kỳ lại nói: “Con người quan trọng là ở tấm lòng, lòng con đã hứa gả cho chàng rồi”. Chỉ đơn giản hai câu mà chí tín trung trinh, thật là đại trượng phu của phái nữ!


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 4: TÍN – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ GIỮ CHỮ TÍN CỦA PHỤ NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!