Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

NỘI HUẤN CỦA TỪ HOÀNG HẬU

 

Thời nhà Minh, Từ Hoàng Hậu, vợ Vua Thành Tổ là con gái cả của Trung Sơn Vương Từ Đạt, từ nhỏ tiết tháo rất trong sạch, lại thích đọc sách. Minh Thái Tổ Hoàng Đế biết được hành vi hiền thục của bà bèn đích thân hẹn ước kết thông gia với Từ Đạt. Sau này khi được sắc phong làm Hoàng Hậu, trong lòng bà thường suy nghĩ rằng bản thân mình đã làm Hoàng Hậu trong cung, nhưng rất xấu hổ không có đạo đức, hình như không xứng làm chính cung Hoàng Hậu thống lĩnh các Phi tần. Cho nên, bà thường vì không thể làm gương cho thuộc hạ, không có đạo đức tốt để phò tá Hoàng Đế, hổ thẹn vì danh hiệu mẫu hậu. Bà từng thu thập biên tập kinh điển “Nữ Hiến”, “Nữ Giới”, viết ra hai mươi bài “Nội Huấn”, lại phân loại biên soạn lời nói hay, cử chỉ đẹp của người xưa thành sách khuyến thiện phát hành trong thiên hạ.

Tiết tháo trong sạch, đức hạnh hiền thục, được lập làm chính cung Hoàng Hậu còn cho rằng mình không bằng người khác, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tâm trạng cảnh giác, cẩn thận có thể thấy được đức hạnh giống như Từ Hoàng Hậu còn không dám tự mãn, huống chi những người không có đức hạnh bằng Từ Hoàng Hậu càng phải lấy đó để khuyến khích mình. Hai mươi bài “Nội Huấn” mà bà soạn ra, đặc biệt là phụ nữ thì càng không thể không đọc.


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ

PHẦN 8: SỈ - NHỮNG TẤM GƯƠNG NGƯỜI NỮ BIẾT GIÚP NGƯỜI GIỮ TÂM SỈ

 
Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!