Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!

MẸ PHẠM BÀNG KHÔNG HỐI HẬN

 

Thời nhà Hán có một người tên là Phạm Bàng, biệt hiệu là Mạnh Bác, là người Nhữ Nam, lúc đầu làm quan chuyên việc bắt trộm cướp. Lúc đó, quan Thái giám thường viện cớ kết bè kết phái để hãm hại người ngay thẳng. Phạm Bàng cũng do kết bè phái mà bị liên lụy, bị bắt nhốt vào ngục. Khi được thả không lâu, triều đình lại muốn xử lý nghiêm người kết bè kết phái. Quan đốc bưu huyện Nhữ Nam tên là Ngô Đạo, biết Phạm Bàng là người có phẩm chất tốt, không nhẫn tâm bắt giam nên ôm chiếu thư của Hoàng Thượng mà khóc. Phạm Bàng biết chuyện bèn tự mình đến huyện nha đầu thú. Huyện trưởng Quách Ấp tình nguyện chạy trốn cùng Phạm Bàng. Phạm Bàng sợ liên lụy đến huyện trưởng và mẹ già nên nhất định không chịu nghe theo. Mẹ Phạm Bàng vội đến chia tay con trai và nói rằng: “Nay con có tiếng tăm giống như Lý Cố, Đỗ Mật. Chết thì có gì hối hận đâu? Đã có tiếng tăm rồi, lại muốn sống lâu, điều này đâu có thể đều có được?”. Phạm Bàng quỳ xuống nghe lời mẹ dạy bảo, vái vài vái từ biệt mẹ.

Lữ Khôn có lời bàn rằng: Phạm Bàng sống trong thời loạn nhưng vẫn kiên quyết dâng tấu những lời chính nghĩa, cho nên mới dẫn tới tai họa. Sống ở thời kẻ tiểu nhân lộng quyền mà vẫn có thể gạn đục khơi trong, không sợ chết. Thật là kẻ sĩ thanh cao! Cái chết của ông làm người ta thương tiếc. Chỉ là danh tiếng và tuổi thọ không thể cùng có được, khéo hợp với ý nghĩa biết cho là đủ. Sục sôi nghĩa khí bỏ đi điều mình yêu thích, không có tình riêng đối với con cái, người mẹ cũng rất hiền đức!


NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC HẠNH PHỤ NỮ 

PHẦN 3: TRUNG – NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ TRUNG QUÂN ÁI QUỐC CỦA PHỤ NỮ


Chia sẻ bằng cả trái tim! Công đức vô lượng!